Zmiana generatorów prądu na CHP

Przenoszenie technologii na inny poziom

W ostatnich latach nastąpił wzrost wymagań związanych z niezależnie wytwarzaną mocą. Firma Bowman współpracuje z wiodącymi producentami generatorów prądu, pomagając im w zwiększaniu wydajności produktów CHP poprzez przekształcanie wytwarzania mocy na skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP).

Instalacja wymiennika ciepła przy strumieniu spalin generatora prądu napędzanego silnikiem może poprawić jego wydajność w zakresie wydajności energetycznej. Standardowy generator prądu, wytwarzając 35 kW energii elektrycznej, zużywa około 100 kW energii paliwa. W konsekwencji, nawet do 65 kW energii zostaje utraconej z powodu ciepła odpadowego i mechanicznych strat wynikających z pracy silnika. Jednak poprzez odzyskanie utraconego ciepła z układów spalinowych i chłodzących oraz przekształcenia go na gorącą wodę zyskujemy dodatkowe 60 kW energii.

W wyniku instalacji innych wymienników ciepła, takich jak wymienniki ze zbiornikiem opadowym dla układu chłodzenia silnika, chłodnice oleju, chłodnice powietrza doładowującego i paliwa, generator prądu może osiągnąć ponad 90% wydajności.

Oferujemy pełną gamę rozwiązań produktowych od 10 kW do 1 MW, które mogą konkurować z najnowszą technologią kotła kondensacyjnego pod względem wytwarzania energii w stosunku do użytego paliwa.

CHP