Solarne wymienniki ciepła

W połączeniu z panelami słonecznymi te wymienniki ciepła są używane do ogrzewania basenów.

Konstrukcja tych urządzeń umożliwia zmniejszenie temperatury wody z ogrzewania solarnego w porównaniu z wyższymi temperaturami z tradycyjnych kotłów.

Są one wyposażone w rury z miedzioniklu, co pozwala na używanie wymiennika ciepła z wodą chlorowaną, wodą morską i w basenach uzdrowiskowych.

Dodatkowe informacje na temat szczegółów technicznych solarnych wymienników ciepła znajdują się w broszurze (w formacie pdf) dotyczącej basenowych wymienników ciepła – szczegóły dotyczące solarnych wymienników ciepła znajdują się na stronach 10–14.

Aby uzyskać informacje na temat basenowych wymienników ciepła przeznaczonych do używania z kotłami, należy kliknąć łącze po prawej stronie.

Więcej informacji na temat powyższych produktów można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem handlowym:

Tel.: +44 (0)121 359 5401 | E-mail: info@ejbowman.co.uk

lub odwiedzając stronę zawierającą informacje na temat dystrybutorów i klikając odpowiedni kraj w celu uzyskania danych najbliższego dystrybutora produktu.

zapytanie
Broszura basen

Pobierz naszą broszurę basenowy wymiennik ciepła o
(Proszę pobrać odpowiedni egzemplarz naszej broszury z flag poniżej)

flaga
flaga
flaga
flaga
flaga
flaga
flaga

Północnoamerykański rynek tylko - Tematy NPT

flaga
flaga