Dochładzacze

Dochładzacze firmy Bowman zmniejszają temperaturę powietrza ze sprężarki do około 8 stopni C temperatury wody chłodzącej. Należy je montować w położeniu pionowym z separatorem wilgoci umieszczonym w przewodzie powietrza, bezpośrednio za wylotem powietrza chłodnicy. Aby zapobiec niepożądanemu naprężeniu na dochładzaczu, należy zadbać, aby nieumocnione rury nie były zbyt długie.

W celu uzyskania pomocy w zakresie zastosowania produktu i informacji dotyczących dokonania oceny należy skontaktować się z technicznym działem sprzedaży.

Firma E.J. Bowman Birmingham Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Więcej informacji na temat powyższych produktów można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem handlowym:

Tel.: +44 (0)121 359 5401 | E-mail: info@ejbowman.co.uk

lub odwiedzając stronę zawierającą informacje na temat dystrybutorów i klikając odpowiedni kraj w celu uzyskania danych najbliższego dystrybutora produktu.

zapytanie